Terug naar de kennisbank

Nieuwe visie op brandveiligheid van gebouwen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

U staat vanuit uw professie dagelijks stil bij brandveiligheid.  Maar hoeveel burgers en ondernemers weten hoe te handelen  indien er brand uitbreekt? Kennen hun verantwoordelijkheden?  Weten welke rol de overheid wel n niet speelt? Het kabinet heeft  onlangs een nieuwe visie op brandveiligheid uitgebracht. Daarin  worden op deze en soortgelijke vragen antwoorden gegeven. Een  belangrijk onderdeel in deze visie is de risicobenadering. Om  de brandveiligheid van gebouwen verder te verbeteren, moeten  architecten, bouwbedrijven, vergunningverleners, beheerders en  gebruikers van gebouwen vooral naar de brandrisicos kijken en  daarop maatregelen nemen, in plaats van alleen naar wettelijke  voorschriften kijken. In het kader van de zelfredzaamheid dragen  burgers en bedrijven ook zelf verantwoordelijkheid en moeten ook  zij maatregelen nemen om zich tegen brand te beschermen. De  voorlichtingscampagne Denk Vooruit is hiervan een uiting. De  overheid bepaalt de wetten en regels, ondersteunt en zorgt voor naleving van de regels zonder de verantwoordelijkheid van anderen  over te nemen. Daarbij is het goed voor ogen te houden dat wij in  een risicovolle maatschappij leven, waarin de overheid niet alles  kan en ook geen garantie kan geven op 100 % veiligheid. 

In de nacht van 26 op 27 oktober  2005 vond een grote brand plaats  in de K-vleugel van het cellen complex op Schiphol-Oost. Daarbij  kwamen elf personen om het leven.  De Onderzoeksraad voor Veiligheid  heeft daarop een onderzoek [1] ingesteld naar de oorzaak, de bestrijding  en de hulpverlening bij deze brand.  In zijn onderzoeksrapport wees de  Onderzoeksraad voor Veiligheid in het  bijzonder op de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken organisaties over brandveiligheid bij de bouw  en het gebruik van het cellencomplex.  De uitkomsten van dit onderzoeksrapport vormde voor het toenmalige  kabinet aanleiding voor het oprichten  van het Actieprogramma Brandveiligheid (hierna: actieprogramma).

Auteur(s): mw. H. de Goeijen-Kroon

Lees meer in de PDF