Terug naar de kennisbank

Nieuwe publicatie Energiecijfers en Tabellen na grondige update

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De publicatie “Energiecijfers & Tabellen”, voor het laatst uitgegeven door SenterNovem in 2007, heeft een grondige update ondergaan. Onder invloed van de snel voortschrijdende ontwikkelingen in de energietransitie, wordt het energieveld in brede zin in hoog tempo complexer. Met steeds meer deelnemers uit aanverwante sectoren en input vanuit diverse marktpartijen en brancheorganisaties, is het duidelijk dat de behoefte aan geverifieerde kengetallen erg groot is. Dit artikel beschrijft waarom er een nieuwe Energiecijfers en Tabellen is, hoe deze tot stand is gekomen en welke informatie hierin (en waarvoor) te vinden is.

De publicatie Energiecijfers en tabellen is niet nieuw. Vele professionals in de energiebranche maken al bijna anderhalf decennium gebruik van dit gratis boekje. Het boekje bevatte kengetallen van diverse eindgebruikers, omrekenfactoren, statistieken over energiegebruik, diagrammen, richtprijzen, besparingsopties en informatie over innovatieve technieken. 2007 is echter alweer een tijdje achter ons en de informatie uit de publicatie is gedateerd geraakt. Daarnaast zijn er diverse maatschappelijke en technische ontwikkelingen, zoals de nieuwe NTA8800, het Klimaatakkoord en innovatieve technieken. Ook is er steeds meer behoefte aan gedigitaliseerde informatie en betrouwbare data.

RVO wenste de behoefte aan betrouwbare kentallen mede in te vullen vanuit diverse expertgroepen die bij de energietransitie betrokken zijn. Zo ook de Expertgroep Klimaattechniek van TVVL. Het resultaat is een voor iedereen online toegankelijke database met tal van interessante gegevens die voor professionals in de installatietechniek en met name energiebranche van groot nut kunnen zijn.

Lees meer in de PDF

Auteurs: Felix Lacroix [1] en Wobbe van den Kieboom [2] 1. Programmamanager energietransitie & regionale ontwikkeling, RVO.nl
2. Senior-adviseur Energie en Procestechniek, KWA Bedrijfsadviseurs BV, voorzitter TVVL Expertgroep Klimaattechniek