Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

We leven in een tijd met ongekende uitdagingen die gelijktijdig op ons afkomen. De gevolgen van de klimaatcrisis worden voor iedereen voelbaar. Het besef groeit dat we niet ongestraft grote hoeveelheden energie kunnen gebruiken. Toch is de energievraag in de gebouwde omgeving in Nederland nog steeds ongeveer 40% van de totale energievraag. Het ontwerpen van Installaties is slechts een beperkte activiteit, de kosten bedragen slechts 4 tot 8% van de aanneemsom. Maar een slecht ontwerp leidt tot een slecht functionerend gebouw. Dat moet beter!

Alleen het direct aan het begin van een gebouwontwerpproces samenbrengen van de ontwerpers voor architectuur, constructies, bouwfysica en installaties leidt niet tot verbetering (Savanovic 2009). Het ontwerpteam heeft structuur nodig om betere ideeën en meer oplossingen te bedenken.

“Science based – Technology driven – Design oriented” dat is het credo van het onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zowel in onderzoek als bij ontwerpen is een methodische aanpak belangrijk. Het gebruik van de Integraal Ontwerpmethode biedt deze structuur. De Integraal Ontwerpmethode is uitgebreid beschreven in het Basisboek Ontwerpen (Zeiler 2022), gebaseerd op het Methodisch Ontwerpen van mijn oude leermeester Harry van den Kroonenberg (van den Kroonenberg & Siers 1992, Siers 2004). Het is een persoonlijk voorbeeld van het delen en doorgeven van kennis en ervaringen (Figuur 1).

TVVL Magazine Nr. 2 2024