Terug naar de kennisbank

Nieuwe handreiking hoogbouw en risicobenadering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel is een samenvatting van de masterthesis van de auteur aan de Technische Universiteit Eindhoven. De masterthesis past in de onderzoekslijn ‘Duurzame brandveiligheid door bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorzieningen’ van het fellowship Fire Safety Engineering, onder verantwoordelijkheid van Ruud van Herpen (zie ook: www.fellowfse.nl). Het fellowship Fire Safety Engineering valt onder de leerstoel Installaties (prof. Wim Zeiler) van de unit Building Physics and Services (BPS) van de faculteit Bouwkunde.

Voor gebouwen hoger dan 70 m stelt het Bouwbesluit 2012 dat deze een ‘zelfde mate van brandveiligheid’ moeten bezitten als gebouwen tot 70 m hoogte. In 2005 verscheen hiertoe als hulpmiddel de Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen [1] van de SBR. Najaar 2014 is hiervan een update verschenen onder de naam Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen [2]. Het generieke karakter van de handreiking leidde tot een ‘rule based’ opzet maar biedt de opening voor een meer ‘performance based’ aanpak, dus doelgericht op basis van een risico-afweging. In dit artikel wordt voor een hoogbouwkantoor een uitwerking gegeven op basis van een risico-afweging.

Auteurs: Ir. R. (Rob) Kisjes, Deerns Nederland BV; supervisors: ir. R. (Ruud) van Herpen FIFireE en prof.ir. W. (Wim) Zeiler, Technische Universiteit Eindhoven.

Lees meer in de PDF