Terug naar de kennisbank

Nieuwe flexibele hbo opleiding voor werkenden

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Samenwerking branches en Hogeschool Utrecht

Door de vergrijzing en de steeds complexere systemen verwacht het bedrijfsleven een toenemende vraag naar hoog geschoolde technici die complexe vraagstukken kunnen analyseren en doorgronden. Voor een werkende is het van belang om zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren door het volgen van adequate scholing die aansluit bij zijn of haar huidige of toekomstige functie. Hogeschool Utrecht (HU) speelt hierop in door in het strategisch plan het concept ‘Leven Lang Leren’ op te nemen. Hiermee wil de HU optimaal invulling geven aan de marktvraag naar onderwijs voor werkenden. Dit gebeurt door enerzijds het masteraanbod te vergroten en anderzijds een stevige positie in het bachelor deeltijd- en contractonderwijs in te nemen. 
 

De HU heeft in 2013 een marktonderzoek uitgevoerd waarin werkgevers is gevraagd naar hun wensen voor een technische hboopleiding voor werkenden. Het adviesrapport ‘Opleidingen in de technische installatiebranche’ (het zogenoemde moedercurriculum) uit 2010 is mede input geweest voor dit onderzoek. Dit rapport vormt de basis van de nieuwe brede bachelor opleiding voor werkenden van de HU, die volgens planning start in 2015.Concrete aanbevelingen uit het rapport, die in het opleidingsdomein Building services een plek zullen krijgen, zijn onder andere: het integreren van E en W, de mogelijkheid tot het volgen van voldoende harde technisch inhoudelijke modules en de wijze van toetsen van generieke kennis en vaardigheden in combinatie met het toetsen van de technische inhoud. Uit het marktonderzoek blijken bedrijven behoeften te hebben aan een technische opleiding die de mobiliteit van medewerkers vergroot en aansluit bij de werkzaamheden die deze medewerkers op dat moment of op korte termijn gaan uitvoeren.
 

Auteur(s): Ir. J.H. (Joost) Jongen, docent, ir. J.P. (Hans) Madlener, opleidingscoördinator, ing. M. (Michel) Grijpink, opleidingsadviseur; Hogeschool Utrecht

Lees meer in de PDF