Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Enkele bouwtechnische wijzigingen

Vanaf 1 juli worden de bestaande energieprestatienormen voor nieuwbouwwoningen (NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916) vervangen door een nieuwe norm, de NEN 7120. Voorheen waren er voor de bepaling van de energieprestatiecofficint (EPC) voor woningen en utiliteitsbouw aparte bepalingsmethoden voorhanden. Ook was de bepaling van de EPC voor nieuwbouw en de Energie-Index (EI) voor het energielabel voor bestaande bouw (ISSO 82, ISSO 75) in aparte documenten vastgelegd. De nieuwe norm NEN 7120 is voor al deze gebouwcategorien te gebruiken en zal de huidige bepalingsmethoden vervangen: Voor nieuwbouw dus op 1 juli, maar voor bestaande bouw op een later tijdstip. Dit omdat er voor de bepaling van het energielabel nog enkele aanvullingen nodig zijn, vooral ingegeven door de herziene Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy performance of Buildings Directive, EPBD).

Veel onderdelen van de bepalingsmethoden zijn hetzelfde gebleven, maar er zijn ook diverse onderdelen gewijzigd. De wijzigingen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de integratie van de bepalingsmethoden voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw, het aanpassen van de methode aan Europese normen, en het opnemen van nieuwe technieken en ontwikkelingen waarmee de bepalingsmethode is klaargemaakt voor mogelijke verdere aanscherping van de eisen richting energieneutrale gebouwen. Daarmee wordt ook de noodzaak gelijkwaardigheidsbepalingen teruggedrongen. De integratie van de bepalingsmethoden voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw betekent overigens niet dat alle methoden die beschreven staan in de nieuwe norm, op alle categorien van toepassing zijn: De norm onderscheidt algemene onderdelen [A] die van toepassing zijn op alle categorien en onderdelen die van toepassing zijn op n of enkele van de vier subgroepen: woningbouw nieuwbouw [WN], woningbouw bestaande bouw [WB], utiliteitsbouw nieuwbouw [UN] en utiliteitsbouw bestaande bouw [UB].Dit artikel gaat in op enkele belangrijke wijzigingen in de energieprestatienorm, voornamelijk gericht op bouwtechnische aspecten.

Auteur(s): Drs.ir. M.E. (Marleen) Spiekman, onderzoeker Energie Prestatie en Gebruikersgedrag, TNO, als rapporteur betrokken bij de ontwikkeling van de energieprestatienorm; ir. H.A.L. (Dick) van Dijk, senior onderzoeker Energie Prestatie en Gevels, TNO, als hoofdrapporteur betrokken bij de ontwikkeling van de energieprestatienorm

Lees meer in de PDF