Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Sinds 1 januari 2011 is er een nieuwe EPC-eis voor woningen. Deze is aangescherpt van 0,8 naar 0,6. Een forse verscherping met een forse impact voor de bouw in Nederland. In 2015 is een verdere aanscherping naar 0,4 voorzien met als uiteindelijke doel te komen tot energieneutrale woningen in 2020. Bij deze verscherping hoort een nieuwe energieprestatienorm: NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen. Hiermee kan nauwkeuriger de energieprestatie van een gebouw worden bepaald en wordt het effect van vele nieuwe technieken inzichtelijk. Helaas was het niet mogelijk om deze nieuwe norm tijdig helemaal klaar te krijgen.

AANLEIDING De huidige normen voor energieprestatie, NEN 5128 en NEN 2916, zijn voor het eerst gepubliceerd in 1995. Behoudens de correctiebladen is de opzet van de norm hetzelfde gebleven. Op een aantal punten voldoet de oude norm niet meer. Zo blijkt de oude de norm niet geschikt voor het bepalen van de energieprestatie van zeer energiezuinige gebouwen en ontstonden er vele gelijkwaardigheidsverklaringen met soms een dubieuze onderbouwing. In het lenteakkoord, een convenant tussen de overheid en (bouwende) marktpartijen, is een uitgebreide wensenlijst voor de nieuwe norm opgenomen. De belangrijkste daarvan zijn: integratie van woningen en utiliteitsbouw in n norm; integratie van bestaande bouw en nieuwbouw in n norm; aansluiting bij Europese normen, waaronder ook de (recast) EPBD;het faciliteren van gebiedsmaatregelen. 

Auteur(s): Ir. M. (Michiel) van Bruggen, De Energiemanager

Lees meer in de PDF