Terug naar de kennisbank

Nieuwe eisen voor weerstand tegen rookdoorgang

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Gevolgen voor de installatiebranche.

Het Bouwbesluit heeft sinds de invoering in 1992 het aspect rookwerendheid/ rookdoorgang van een scheidingsconstructie (zie kadertekst) geregeld via de brandwerendheid ervan. In de praktijk betekent dit dat rookwerende constructies substantiële hoeveelheden rook mogen doorlaten. Sinds enige jaren zijn Europese bepalingsmethoden beschikbaar voor de rookwerendheid van deuren en ventilatiekanalen. De resultaten daarvan worden voor deuren uitgedrukt in de rookdoorlatendheden Sa en S200; voor ventilatiekanalen en brandkleppen kleppen hierin wordt de rookwerendheid uitgedrukt in het S-criterium. In de NEN 6075:2011+C1:2012 (verder kortweg NEN 6075 genoemd) [1] zijn de prestaties van ventilatiekanalen en kleppen op basis van het S-criterium omgezet in een Sa – of S200-prestatie. Hetzelfde is gedaan voor de prestaties van (groepen van) andere constructieonderdelen: steeds is aangegeven welke prestaties nodig zijn voor de constructie-onderdelen om te ‘kunnen worden gezien’ als constructie met een Sa – of S200-rookdoorlatendheid. In 2015 zal naar verwachting het Bouwbesluit 2012 worden aangepast om aan te sluiten bij deze criteria Sa en S200. Inmiddels is in normalisatieverband een advies voorbereid over hoogte van de eisen in de verschillende situaties. De installatiewereld zal zich hierop moeten voorbereiden.

Het Bouwbesluit gebruikt, analoog aan de voorschriften voor de ‘Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’ (WBDBO), de ‘Weerstand tegen rookdoorgang’ (WRD) tussen ruimten, in minuten. Deze weerstand volgt uit de rookdoorlatendheden of rookwerendheden op het rookverspreidingstraject. De begrippen rookdoorlatendheid en rookwerendheid worden in NEN 6075 overigens door elkaar gebruikt; ze beschrijven het zelfde begrip, maar in tegengestelde zin. Het Bouwbesluit kwantificeert de eis (in artikel 2.94) overigens in minuten, de NEN 6075 doet dit in eenheden Sa en S200 , een aansluiting die nog moet worden aangepast.

Auteur: Dr.ir. N.P.P.M. (Nico) Scholten, Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Lees meer in de PDF