Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Monicair-onderzoek biedt inzicht in praktijkprestatie

Voldoen aan de eisen van de bouwregelgeving biedt onvoldoende garantie voor een goede binnenluchtkwaliteit in woningen. Dit is de meest opvallende uitkomst uit het Monicair-onderzoek, een breed opgezet kennis- en innovatieproject naar het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit in woningen. Het onderzoek is een van de eerste gedetailleerde en langdurige monitoringsonderzoeken naar de praktijkprestatie van ventilatiesystemen op zowel binnenluchtkwaliteit als energieprestatie in woningen. Bovendien zijn de afzonderlijke kamers beoordeeld. In dit artikel worden opzet, resultaten en conclusies van dit praktijkonderzoek toegelicht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de gehanteerde grootheden voor de binnenluchtkwaliteit.

Bij renovatie en nieuwbouw van woningen in Nederland, en ook elders in Europa, is er veel aandacht voor energiezuinigheid. Veelal wordt de keuze van het ventilatiesysteem gebaseerd op de bijdrage van dat systeem aan de energieprestatie. Daarbij blijft de primaire functie van de ventilatievoorzieningen buiten beschouwing: het realiseren van een goede binnenluchtkwaliteit. Er is ook weinig bekend over de praktijkprestatie van ventilatiesystemen. Impliciet wordt aangenomen dat de bouwregelgeving hiervoor voldoende waarborgen biedt.Bestaand onderzoek behandelt primair de vraag of de ventilatievoorzieningen voldoen aan de wettelijke eisen en eventuele privaatrechtelijk aanvullingen daarop. Daaruit valt te concluderen dat er op dit gebied nog veel te verbeteren valt; er bestaan dan ook inmiddels de nodige initiatieven op dat vlak in de ventilatiebranche. Er is echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de daadwerkelijk gerealiseerde luchtkwaliteit in de afzonderlijke verblijfsruimten van woningen. Dit is nu de ambitie van de bedrijven en instellingen die het project Monicair zijn gestart (MONItoring and Control of Air quality in Individual Rooms): onderzoek doen naar de praktijkprestaties en de resultaten daarvan te gebruiken voor innovatie van systemen en het aanpassen van bouwregelgeving en van richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en onderhoud. Centrale vraag is: Hoe goed presenteren ventilatiesystemen in de praktijk op het gebied van binnenluchtkwaliteit en energieprestatie in moderne goed gesoleerde en kierdichte woningen en hoe kan deze prestatie worden verbeterd.

Auteur(s): Ir. H. (Harm) Valk, Nieman Raadgevende Ingenieurs, lid Monicair consortium; ir. R. (Rob) van Holsteijn, Van Holsteijn en Kemna, penvoerder Monicair

Lees meer in de PDF