Terug naar de kennisbank

Nieuw is simpel - interview Grietje Zeeman

Nieuwe Sanitatie is een verrassend veelzijdig vakgebied. Van IBA’s tot helofytenfilters, fosfaatwinning en zwart water. Bij een snelle verkenning van het werkterrein, stuit de belangstellende al op de meest uiteenlopende onderwerpen. Grietje Zeeman, Hoogleraar Nieuwe Sanitatie aan de Wageningen universiteit, sectie Milieutechnologie (WU-ETE) vertelt over de ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar en de uitdagingen waar het vakgebied nu voor staat.

Laten we allereerst duidelijkheid creëren over wat Nieuwe Sanitatie precies behelst. Een korte introductie is wel op zijn plaats. Op de huidige, conventionele manier van afvalwaterinzameling en -zuivering wordt het huishoudelijk afvalwater, vaak nog samen met regenwater, via één grote leiding naar één van de 350 centrale rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen afgevoerd en gezuiverd. Zonde, want zo gaan veel nutriënten en grondstoffen en mogelijkheden om energie te oogsten verloren. Nieuwe Sanitatie heeft daar wel oog voor. In het vakgebied doet men onderzoek naar en ontwikkelt men oplossingen om het afvalwater te scheiden in deelstromen: een blauwe (afgekoppeld regenwater), grijze (douche/bad, keuken en afwas- en wasmachine) en zwarte (toilet) waterstroom.