Terug naar de kennisbank

Niet-gerichte, diffuse lucht-verdeling met regeltechniek

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

BaOpt: een all air-luchtbehandelingssysteem

Het Bauer Optimierung ( BaOpt) concept berust op een door Albert Bauer (Mnchen) ontwikkeld regelalgoritme in combinatie met een luchtbehandelingssysteem. Door het niet-laminaire aanbod van lucht zorgt dit systeem voor een homogene menging van toevoer- en retourlucht, een minimalisering van het energiegebruik en een grotere behaaglijkheid voor de gebruiker. Het principe is ontleend aan natuurlijke luchtmenging zoals zich dit onder andere in de bergen voordoet.

De kern van dit systeem is dat het all airluchtbehandeling systeem met behulp van geringe pulserende luchtdrukverschillen een diffuse, niet gerichte beweging van de binnenlucht veroorzaakt, waarbij de meetbare snelheid maximaal 0,2 m/s of minder is, terwijl op moleculair niveau botsingssnelheden optreden van ongeveer 2 m/s bij de gebruikelijke ruimtetemperaturen. Deze moleculaire beweging verklaart mede waarom geuren zich in een ruimte verspreiden zonder noemenswaardige luchtbeweging.

Auteur(s): Ing. H.C.P. (Han) van Harderwijk, K & R Consultants, Apeldoorn; met ondersteuning van ing . J.N. (Jan) van Dijk, New Climate Solutions, Hazerswoude-Dorp

Lees meer in de PDF