Terug naar de kennisbank

NEN 1006:2015 gaat uit van wekelijkse verversing leidinginhoud

Zowel het ontwerp, de uitvoering, het beheer (en onderhoud) als het gebruik van de leidingwaterinstallatie beïnvloeden of het water in de installatie aan de wettelijke
kwaliteitseisen kan blijven voldoen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de inhoud van de leidingen ten minste wekelijks wordt ververst. In het TVVL Themajaar
2017 ‘Water’ verzorgt TVVL Magazine een serie artikelen over NEN 1006:2015 waarin een aantal thema’s van het normblad onder de loep wordt genomen. In dit zesde artikel van de serie bespreken we de verschillende aspecten van goede doorstroming in leidingwaterinstallaties.