Terug naar de kennisbank

Nederlandse regels legionellapreventie niet effectief

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Auteur – Ing. O.W.W. (Oscar) Nuijten, lid innovatiegroep TVVL-ST en eigenaar Edu4Install

Na mijn pensionering bij kennisinstituut ISSO in april 2015 ben ik adviesbureau Edu4Install gestart en word ik onder meer regelmatig gevraagd om te sparren en adviseren in situaties waarbij hardnekkige problemen zijn met leidingwaterinstallaties, waaronder het legionellabeheer. Daarbij word ik geconfronteerd met de weerbarstige praktijk bij de toepassing van de legionellawetgeving, NEN 1006 en de richtlijnen in ISSO-publicatie 55.1 die ik destijds als projectcoördinator met hulp van veel deskundigen heb mogen ontwikkelen.

De ervaringen die ik in de praktijk heb opgedaan en het gegeven dat het aantal legionellose-gevallen blijft toenemen en er jaarlijks meer dan 6000 meldingen van normoverschrijdingen bij ILT binnenkomen, hebben mij doen beseffen dat de huidige regels en richtlijnen onvoldoende effect sorteren. In dit artikel probeer ik aan te tonen op welke punten deze hun doel voorbijschieten en doe ik aanbevelingen voor verbetering of nader onderzoek. In een tweede artikel ga ik in op “Wat te doen na een normoverschrijding?”