Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De TVVL heeft op 1 november 2005 onder het toeziend oog van minister S. Dekker van VROM mede het Nationaal Convenant Hoogbouw ondertekend. 

Naast de TVVL hebben de vol gende dertien belanghebbende partijen ook het convenant ondertekend: – IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland. – NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen. – BNA, Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten. – ONRI, Organisatie van Advies en Ingenieursbureaus. – Bouwend Nederland. – UNETO-VNI. – Gemeente Rotterdam. – NVTB, Nederlands Verbond voor de Toelevering Bouw. – VMRG, Vereniging Metalen ramen en Gevelbranche.. – NVBR, Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en rampenbestrijding. – CIB, International Counsel for Research and Innovation in Building and Construction. – CEN Norbuild. – NEN, Centrum van normalisatie. Met al deze partijen wordt een breed draagvlak gevormd van marktpartijen die samen het ontwerp en de uitvoering van hoogbouwprojecten gestalte geven. Dit is een belangrijke ontwikkeling, die ook past in het beleid van de overheid, waarin wordt aangegeven dat hoogbouw een oplossing is voor steden met schaarse ruimte, die intensief wordt gebruikt. Het ministerie VROM zoekt daarom naar manieren om dat zo efcint en duurzaam mogelijk aan te pakken en ontwikkelde daarvoor onder meer een Stimulerings programma Intensief Ruimtegebruik. Daarnaast streeft VROM er naar om het stedelijk gebied vorm te geven van hoge kwaliteit met een duidelijke eigen signatuur. Hoogbouw geeft de mogelijkheid deze maatschappelijke doelstelling te verwezenlijken. Gezien het feit dat het streven van het convenant Hoogbouw, het borgen van de kwaliteit van het eindresultaat is, heeft dit convenant ook een duidelijke meerwaarde voor zowel de particuliere eindgebruiker maar ook voor het professionele bedrijfsleven. Aangezien de TVVL n van de medeondertekenaars is geweest van dit convenant, willen wij u graag informeren over de voortgang.  

Auteur(s): ir. R. Nouwen

Lees meer in de PDF