Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Overzicht van recente ontwikkelingen

Multiphysics1 behelst simulaties gebaseerd op meerdere fysische modellen of meerdere simultane fysische fenomenen. Multiphysics kenmerkt zich door het oplossen van gekoppelde partile differentiaalvergelijkingen (eng: PDEs) waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van de zg. eindige elementen methode (eng: FEM). Het commercieel verkrijgbare multiphysics softwarepakket COMSOL is veelbelovend voor toepassingen op het gebied van de bouwfysica en dan in het bijzonder voor warmtevochten luchttransport. Het doel van dit artikel is een overzicht geven van recente modelleerontwikkelingen in COMSOL, binnen de unit BPS, die betrekking hebben op de bouwfysica. Door de vele ontwikkelingen wordt ieder onderwerp slechts beperkt besproken.

De essentie van multiphysics  is een simulatieomgeving waarbij gebruikers het effect van meerdere simultane fysische fenomenen op een ontwerp kunnen voorspellen. Mits goed gemplementeerd, kan multiphysics software de totale softwarekosten significant reduceren door het vervangen van andere pakketten door n enkel simulatiegereedschap [1]. Het gebruik van multiphysics software hangt nauw samen met rekenkracht. Vooral de omvang en complexiteit van nieuwe toepassingen vergt een continue ontwikkeling van rekenkracht voor de nabije toekomst [2]. Er zijn diverse softwarepakketten op de markt die kunnen worden gebruikt voor multiphysics toepassingen [3-6]. Het artikel beperkt zich echter tot het pakket COMSOL [3] en de digitale modellenbibliotheek HAMLab [7]. In dit artikel wordt getracht om een overzicht te geven van recente ontwikkelingen in relatie met COMSOL. Er is voor gekozen om de breedte van de nieuwe toepassingen te laten zien. Het gevolg is dat ieder onderwerp slechts summier aan bod komt. Via de referenties kan men eenvoudig meer informatie verkrijgen over het desbetreffende onderwerp. COMSOL  De mogelijkheden van dit pakket zijn eenvoudig in te zien via de Model Gallery van de website [3]. Om een idee te krijgen is in onderstaande figuur een voorbeeld opgenomen van deze website. HAMLab  HAMLab [7] staat voor: Heat, Air and Moisture Laboratory. In deze digitale bibliotheek zijn een aantal modellen onderbracht, ontwikkeld bij de Building Physics and Systems (BPS) unit van de faciliteit Bouwkunde (TU/e), inclusief COMSOLmodellen. Het bijbehorend onderzoek is beschreven in [8].

Auteur(s): dr.ir.ing. A.W.M.J. van Schijndel

Lees meer in de PDF