Terug naar de kennisbank

Monitoring: voor efficiënt en. duurzaam gebouwbeheer

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Uit bevindingen van ING Real Estate Investment Management (INGREIM), ervaringen uit monitoringprojecten van Royal Haskoning en uit onderzoek van TNO blijkt dat heel veel technische installaties niet goed functioneren. INGREIM weet het dan ook zeker; monitoren van gebouwinstallaties in de exploitatie fase is een absolute must. De tijd van opleveren met een vinklijstje waarop aangegeven is dat de koelmachine automatisch inschakelt en de cv-ketel warmte afgeeft is, zeker bij INGREIM, voorbij, net zoals de servicemonteur die alleen raad weet met een ontluchtingssleutel en waterpomptang. Een laptop is het nieuwe service-instrument en bij hardnekkige klachten gaat het gebouw aan de monitor.

Monitoring van gebouwinstallaties is een logisch en noodzakelijk vervolg op de oplevering van de gebouwinstallaties. Natuurlijk, alle installaties zijn goed genstalleerd, er heeft commissioning plaats gevonden (bij voorkeur) tijdens het ontwerp en realisatieproces en tijdens de oplevering is met test en controleprocedures vastgesteld dat de installaties functioneren zoals bedoeld. Echter, het is en blijft een momentopname. Een goede oplevering in de zomer is geen garantie dat de installaties ook in de winter goed functioneren. Daarom passen INGREIM en Royal Haskoning monitoring toe tijdens de gehele onderhouds en garantiefase. Dit vooral bij wat uitgebreidere installaties en zeker de installaties met warmte koudeopslag. Door monitoring van de gebouwinstallaties wordt duidelijk dat het gebouw goed functioneert….of niet.INGREIM: in de praktijk blijkt dat namelijk het gebouwgebruik nog wel eens wisselt en afwijkt van het ontwerp, net zoals andere ruimte func ties/indelingen, veranderende bezetting, etc. In een poging de klachten te bestrijden worden luchthoeveelheden bijgeregeld en instellingen veranderd. Symptoombestrijding blijkt achteraf, niet zelden komt de gebruiker van het gebouw hiermee van de regen in de drup.Geen storingen of een goed binnenklimaat is niet altijd de garantie voor een duurzaam en energiezuinig gebouw. In de tijd van warmte/koudeopslag, warmtepompen en steeds betere handhaving op regelgeving op het gebied van energieopslagsystemen is alleen onderhoud van gebouwen niet meer voldoende maar is duurzaam beheer noodzakelijk. Monitoring van gebouwinstallaties is dan ook de sleutel tot effici nt en duurzaam gebouwbeheer. En als monitoring van gebouwinstallaties dan ook nog zorgt voor een reductie van de comfortklachten en energiegebruik dan is het niet langer de vraag of we monitoren maar wanneer we gaan starten!!

Auteur(s): Ing. H.W.A.M. (Henk) van Vliet, ING Real Estate Investment Management, Den Haag; ing. G.A. (Gerard) Jansen, Royal Haskoning, divisie gebouwinstallaties Nijmegen

Lees meer in de PDF