Terug naar de kennisbank

Monitoring van de werkelijke comfortbeleving?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Geregeld wijkt de werkelijke comfortbeleving van gebouwgebruikers af van wat het comfortniveau theoretisch, op basis van het ontwerp, zou moeten zijn. Monitoringtools worden vandaag de dag gebruikt om de prestatie van het gebouwsysteem te meten en optimaliseren. In dit afstudeeronderzoek aan de TU/e, in samenwerking met DWA, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de werkelijke comfortbeleving te monitoren.

Een comfortabel binnenmilieu speelt een belangrijke rol in de productiviteit en tevredenheid van gebouwgebruikers [2,3]. Hoewel normen en richtlijnen voorzien in de wijze waarop een comfortabel binnenklimaat gecreeerd kan worden, bestaat er toch regelmatig een verschil tussen deze theorie en de werkelijke comfortbeleving van gebouwgebruikers [4,5,6]. Daarnaast zijn monitoringtools een opkomende niche in de prestatiebeoordeling van het gebouwsysteem, waarbij de verzamelde data door het gebouwbeheersysteem (GBS) geanalyseerd en beoordeeld worden. Naast monitoring van de klimaatinstallatie voorziet de monitoringtool ook in een beoordeling van het binnenklimaat (comfort) van een gebouw, gebaseerd op gemeten prestatieindicatoren zoals temperatuur en CO2concentratie. Figuur 1 toont een voorbeeld van de webinterface van de beschouwde monitoringtool.In dit onderzoek is de wijze van de waardering van het comfortniveau door de monitoringtool Monavisa [7] gevalueerd. Daarnaast is ook een mogelijke methode onderzocht waarmee in de toekomst de beoordeling van het binnenklimaat met behulp van een monitoringtool uitgevoerd kan worden.

Auteur(s): P.L.W. (Peer) van Kemenade,, M.G.L.C. (Marcel) Loomans, S. (Siem) Opschoor en J.L.M. (Jan) Hensen .Department of the Built Environment, Technische Universiteit Eindhoven; .DWA

Lees meer in de PDF