Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Door verschillende CFD-gebruikers 

De toepassing van de CFD-techniek (Computational Fluid Dynamics) voor ontwerpproblemen in de praktijk, wordt steeds meer gemeengoed. In Nederland gaat het daarbij vooral om vraagstukken over warmteen rooktransport bij brand om gelijkwaardige oplossingen voor brandveiligheid te onderbouwen. Gezien de complexiteit van dit type stromingsprobleem en het feit dat experimentele validatie van dergelijke stromingsproblemen vaak niet mogelijk is, is de geldigheid van numerieke simulaties niet altijd even eenduidig. Daar komt bij dat controlerende instanties vaak niet de kennis hebben om CFD-resultaten op zijn merites te beoordelen [1].

Daarom is een zogenaamde referentiestudie opgezet. Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de mate en achtergrond van de spreiding van CFD-resultaten wanneer verschillende CFD-gebruikers eenzelfde stromingsprobleem modelleren en berekenen. De wens is om vervolgens te komen tot (minimale) aanbevelingen voor het uitvoeren van CFD-studies voor een dergelijk type stromingsprobleem, zowel voor uitvoerende als voor beoordelende instanties.  Deelnemers in de studie zijn adviseurs (van beginnend tot ervaren) die CFD gebruiken in hun adviespraktijk. In de studie worden in totaal drie casussen onderzocht met een focus op de discretisatie van een probleem inclusief de toegepaste fysische modellen (bij nauwgezet omschreven randvoorwaarden) en de validatie (voor een goed omschreven experiment met beschikbare data). De eerste casus is in aanzet zo eenvoudig als mogelijk gehouden. De complexiteit neemt vervolgens per casus toe.

Auteur(s): dr.ir. M.G.L.C. Loomans, ir. T. Lemaire en mw. drs. M. van der Plas

Lees meer in de PDF