Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Over legionellapreventie

In een brief van 28 september 2015 aan de Tweede Kamer reageert minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) op het ongevraagde Actal-advies over legionellapreventie. In TVVL Magazine 06-2015 is op dat advies uitgebreid ingegaan en ook in TVVL Magazine 09-2015 werd naar aanleiding van het Nationaal Congres Sanitaire Technieken aan dat advies aandacht besteed. In dat magazine werd ook gewag gemaakt van een werkbezoek van de minister waar zij een hoop gekke regeltjes voor legionellapreventie zag. 

In het ongevraagde Actaladvies Regeldruk bij legionellapreventie geeft Actal een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van de uitvoering van het legionellabeleid en het verlagen van de administratieve lasten bij legionellapreventie. De minister had tijdens een Wetgevingsoverleg Water met de Tweede Kamer toegezegd dit advies te zullen bestuderen. Dat heeft ze opgepakt, onder andere door een werkbezoek af te leggen samen met de inspecteurgeneraal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om met eigen ogen te zien hoe zon inspectie plaatsvindt en hoe dit door bedrijven wordt ervaren. De bevinding van de minister van het werkbezoek staat kort verwoord in het editorial van TVVL Magazine 092015. Tijdens het Algemeen Overleg Water in juni dit jaar heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor vereenvoudiging van legionellaregelgeving. In een brief van 28 september 2015 aan de Tweede Kamer geeft de minister haar reactie op dat advies, op basis van het Actaladvies, de eerdere besprekingen met de Tweede Kamer en haar eigen ervaringen tijdens genoemd werkbezoek. Bij de uitwerking van de voorstellen zal de minister gebruik maken van de inbreng van de Tweede Kamer en de aangekondigde voorstellen van de VVD, wanneer die beschikbaar komen

Auteur(s): W. (Will) Scheffer, TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Lees meer in de PDF