Terug naar de kennisbank

Minder zwaveluitstoot door toekomstige regelgeving

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Duurzaam ondernemen

Schepen moeten vanaf 2015 aan een zwavellimiet voor brandstoffen van 0,1% voldoen. Concreet betekent dit dat zware brandstoffen (HFO) niet meer gebruikt zullen mogen worden. De opgelegde limiet zal enkel behaald kunnen worden met laagzwavelige diesel die 50 tot 80% duurder zijn en er zijn zelfs twijfels of er tegen 2015 genoeg laagzwavelige diesel beschikbaar is. Biedt een scrubber om de zwavel uit de uitlaatgassen te halen uitkomst of het bunkeren van duurdere zwavelarme diesel? Of is misschien toch Liquefied Natural Gas (LNG) een serieus alternatief als brandstof voor de voortstuwing en de elektriciteitsvoorziening aan boord.

De internationale zeevaartorganisatie IMO (Internationale Maritieme Organisatie) heeft vastgelegd in annex 6 van het Marpol (Maritieme Pollution) verdrag een 0,1% zwavellimiet voor brandstoffen. In de meest gebruikte brandstof voor de scheepvaart, IFO 380, zit 3,5% zwavel. De uitstootbeperking geldt voor de Noordzee en de Baltische Zee, het gebied is omschreven als de SECA: sulphur emission control area. De beperking geldt ook langs de kusten van de Verenigde Staten, waar meteen ook op stikstofoxide (NO2) uitstoot wordt gecontroleerd. Tweehonderd miles zones voor Amerika zijn dan ook omschreven als ECA: emission control area.

Auteur(s): H. (Henk) Lodder, Redactieraad en Deerns

Lees meer in de PDF