Terug naar de kennisbank

Minder verspilling met het vraaggestuurde energiehuis

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel beschrijft een methode om minder energie te verspillen door het op basis van vraag aansturen van gebouwgebonden installaties (zoals voor verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en zonwering). Een uniforme regelstrategie zorgt ervoor dat alle in een gebouw genvesteerde energie maximaal doelmatig wordt benut. Het volgen van gebruikerswensen voorkomt verspilling van energie en er wordt alleen energie gebruikt waar dit echt nodig is.

De methode maakt gebruik van een energie en comfortmanagmentsysteem dat alle meetbare energieverspilling in een gebouw wegneemt maar het comfort van de gebruiker blijft garanderen. Door met een fijnmazig netwerk van sensoren te monitoren worden alle energie en comfortprestaties op elk gebouwniveau inzichtelijk gemaakt. Al deze gegevens zijn realtime beschikbaar en maken duidelijk in hoeverre het gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Maar ook de hoeveelheid energie die er gebruikt en eventueel bespaard wordt t.o.v. een eerdere referentie, kan worden getoond. Voor een onderhoud uitvoerende partij biedt het systeem het voordeel dat het een volledige inzage geeft in de status, historie en prestaties van alle individuele toegepaste onderdelen.

Auteur(s): R. (Ren) Kümmer, Directeur Octalix, Orange Climate Group

Lees meer in de PDF