Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Prestaties van kwaliteit gebaseerde klimaatsystemen

Traditionele kantoor- en werkomgevingen en de bijbehorende klimaatsystemen hebben een negatief effect op de gebruiker en de gebouwprestatie. Het resultaat is een excessief energiegebruik, lage productiviteit, verminderde mate van creativiteit en vermindert het algemene welbevinden. Klimaatsystemen waarin kwaliteitscomponenten en -ruimten, zoals Microforests, worden mee ontworpen kunnen energie-efficinter zijn. Daarnaast kunnen zij de productiviteit, het comfort en het algemeen welbevinden verhogen. Samengevat zijn kwaliteit gebaseerde klimaatsystemen effectiever en waardevoller voor gebouweigenaren en gebruikers.

Traditionele kantooromgevingen verminderen de productiviteit, creativiteit, het welbevinden en comfort. Zo zorgen statische temperaturen voor een toename van stress, reduceren ze de mogelijkheden van individuele thermoregulatie voor het handhaven van het thermisch comfort en verkleinen ze de thermische comfortrange [1]. Privacy, geluid en andere werkplek gerelateerde kwaliteitsissues benvloeden bovendien de productiviteit, het welbevinden en comfort. Deze negatieve effecten van slecht functionerende werkomgevingen zijn jaarlijks terug te vinden in substantile financile bedrijfsverliezen.Om het nog erger te maken: het gros van het onderzoek naar de effecten van werkomgevingen op gebouw en productiviteit is voornamelijk gericht op het minder slecht kunnen laten functioneren van dergelijke omgevingen. Een betere benadering zou zijn te onderzoeken hoe kantooromgevingen zodanig kunnen worden ontworpen dat ze goed functioneren. Zo is er relatief weinig onderzoek gedaan naar het ontwerp van werkomgevingen die de creativiteit stimuleren en het energiegebruik verminderen. Bestaand onderzoek richt zich voornamelijk op het verminderen van slecht gedrag en omgevingskarakteristieken, zoals het reduceren van geluidoverlast en thermisch discomfort, het voorzien in daglicht en het aanmoedigen van mensen om ervoor te zorgen dat zij hun elektrische apparatuur uitschakelen wanneer ze het kantoor verlaten. De prestatie van werkomgevingen is grootschalig gevalueerd op basis van de kwantiteit van negatieve kernmerken van de werkomgeving. Echter, het oplossen van deze negatieve prestatiekarakteristieken kan, op zijn best, resulteren in een neutraal presterende werkomgeving . de werkomgeving reduceert niet het gebouw en de werkprestatie, maar verbetert deze ook niet.

Auteur(s): G. (Giancarlo) Mangone, M. Arch. en prof.ir. PG (Peter) Luscuere, Department of Architectural Engineering + Technology, Delft University of TechnologyVertaald door: dr.ir. Lisje Schellen

Lees meer in de PDF