Terug naar de kennisbank

Metropool: leefbaarheid voor de mens in relatie tot licht

Standaardisatie vindt steeds minder plaats op nationaal niveau. Waar vroeger nog vaak standaarden zo werden ontwikkeld dat ze protectie van de nationale industrie dienden, zo worden ze nu gericht op het slechten van handelsbarrières. Fabrikanten beseffen dat een wereldstandaard hun in de grootste markt kan helpen. Tegelijk beseffen ze ook dat er bij verlichtingsapplicatie ook een cultureel en geografisch aspect is. Om die reden worden sommige thema’s makkelijker op Europees of nationaal niveau aangepakt dan op internationaal niveau. Daarom worden bij NEN nog steeds Nederlandse normen opgepakt of aangepast. Dit mag echter alleen als er geen Europese normen op dit gebied worden gemaakt. En alle Europese normen worden aan ISO, de internationale organisatie voor standaardisatie, aangeboden.

Niet alleen fabrikanten, alle partijen hebben belang bij standaardisatie. Het bevordert de eenduidigheid bij de onderlinge communicatie en biedt transparantie. Daarnaast vereenvoudigt een goede standaard het maken van ontwerpen, het borgen van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het succes van een standaard of norm wordt bepaald door zijn bruikbaarheid. Daarvoor is draagvlak nodig. Het is daarom van groot belang dat alle partijen vertegenwoordigd zijn en samenwerken bij het tot stand brengen van standaarden en normen.