Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Afdeling Gebouwbeheer

Processen binnen de gebouwen, zoals klimaatbeheer en verlichting  hebben tot doel om binnen een gebouw ten dienste van een organisatie en haar werkzaamheden het optimale comfort te leveren.  Dit uitgangspunt is gedurende de afgelopen 50 jaar niet veranderd maar hoe anders is dat als we naar de technologische ontwikkelingen kijken die in dit tijdsbestek hebben plaatsgevonden? En  zijn het niet die technologische ontwikkelingen, of moeten we zeggen technologische revolutie, die onze inzichten en handelswijze  hebben benvloed?

Rondom 1960 bestonden er al  computers maar die stonden  nog ver weg van de dagelijkse  meet en regeltechniek zoals toegepast  binnen de utiliteitsgebouwen. De  wetenschap had wel al aandacht voor  het fenomeen ICT, waarvan we nu  kunnen constateren dat dit niet ten  onrechte was. TVVL computercursus  [Bron: TVVL Wall of Fame]. – FOTO 1 Ondanks de aandacht van de wetenschap is de techniek toegepast binnen  de meet en regeltechniek tot ver in de  20e eeuw bepaald door pneumatiek,  het vaan-tuit systeem (flappernozzle) en elektronische analoge regelaars.  Voor sommige helaas, maar uiteindelijk zouden zowel de pneumatiek, later  gevolgd door de analoge techniek,  het gaan verliezen van de opkomende  digitalisering.

Auteur(s): G.W.J. (Gerard) Rooijakkers en J.F.P.G. (Jan) Kerdl

Lees meer in de PDF