Terug naar de kennisbank

Menukaart Prestatiecontracten nu beschikbaar

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Kostenreductie en duurzaamheid zijn voor steeds meer bedrijven en instellingen belangrijke themas. Dit maakt dat in toenemende mate de gebruikers van vastgoed zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsmiddelen zo effectief, energiezuinig en duurzaam mogelijk in te zetten. Zowel in de markt als . budgetsector (onderwijs en zorg) wordt duurzame huisvesting vaker een visitekaartje n een mogelijkheid om kosten te besparen. Een prestatiecontract is een probaat middel om hieraan invulling te geven. Ze maken de prestaties van de uitvoerende partij meetbaar en objectief evalueerbaar. Als opdrachtgever betaal je voor wat je daadwerkelijk hebben wilt en krijgt. Een prestatiecontract is daarom voor eigenaren een uitstekend middel om duurzaamheid en daarmee (financile) toekomstbestendigheid te waarborgen.

Vastgoedeigenaren krijgen steeds meer redenen om duurzaam vastgoed in portefeuille te hebben. En reden is het aantrekken van de steeds bewustere huurder. Ook moeten eigenaren voldoen aan steeds strengere wet en regelgeving. Nieuwe gebouwen in Europa mogen na 2020 slechts nearly zero energie gebruiken. De energie die nog nodig is moet in belangrijke mate afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Dit is bepaald via de herziening van de Europese richtlijn voor energiebesparing in gebouwen EPBD in 2010. 2020 lijkt nog ver weg, maar om in 2020 volledig klimaatneutraal te bouwen, moeten we nu al een duurzaamheidslag maken. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande utiliteitsgebouwen. Anders verliest de bestaande voorraad op termijn de concurrentiestrijd met nearly zerogebouwen, omdat kopers en huurders geen interesse meer hebben in nietenergiezuinige panden.

Auteur(s): M. (Marc) Hopman, AT Osborne; A. (Albert) Hulshoff, AHB Consultancy

Lees meer in de PDF