Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De relatie tussen mens en techniek heeft al de nodige publicaties opgeleverd. En ondanks of dankzij die publicaties blijft het een interessant vraagstuk hoe de interactie tussen mens en techniek zich verder ontwikkelt. 

Duurzaamheid lijkt een nieuwe fase in te luiden als het gaat om de evolutie binnen de relatie tussen mens en techniek. Redenerend vanuit de aanname dat techniek is ontwikkeld voor en door de mens, constateren wij dat dit niet altijd als zodanig wordt ervaren. Hier komt de discussie om de hoek kijken van het nut en de noodzaak van een bepaalde techniek. Kijken we naar de techniek in gebouwen en wat specifieker naar klimaattechniek dan zien wij mooie technieken met in de uitwerking vaak een teleurstellend resultaat. Tijdens een recent congres werd de uitspraak gedaan dat techniek een vervolmaking is van een gebouw, lees hierbij het leefklimaat. Dit is een interessant uitgangspunt, want ondanks die techniek is de uitwerking in de praktijk van deze techniek vaak teleurstellend, getuigen de uitkomsten van een onderzoek[1] dat zeventig procent van de kantoren binnen Nederland, vijfentwintig procent te veel aan energie gebruiken. Zoals eerder aangegeven zal duurzaamheid een volgende fase gaan inluiden als het gaat over de ontwikkeling van techniek. Die ontwikkeling zal zich niet moeten beperken tot de ontwikkeling van nog meer slimmere technieken maar, zal zich ook moeten richten op het beter gebruik van de geboden techniek. Er moet dus meer aandacht zijn voor de interactie tussen mens en techniek. Het niet juist gebruiken van de techniek blijkt een belangrijke oorzaak te zijn van aanzienlijke faalkosten.

Auteur(s): H.C. (Henk) Peitsman B.Sc., bestuurslid afdeling Gebouwautomatisering en Beheer TVVL en medewerker TNO Bouw en Ondergrond, Delft tot (–009); G.W.J. (Gerard) Rooijakkers, bestuurslid afdeling Gebouwautomatisering en Beheer TVVL, Manager Business Development Cofely Building Automation

Lees meer in de PDF