Terug naar de kennisbank

Meer vakbekwaamheidseisen legionellapreventie-adviseur

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Nieuwe versie BRL 6010

Sinds 1 mei jl. is de nieuwe versie van Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6010 Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties . van april 2013 van toepassing. Deze BRL van de Stichting Kwaliteitsborging Installatietechniek (KBI) , vervangt de versie 2006. Een belangrijke aanpassing betreft de concretere vakbekwaamheidseisen voor het personeel van het te certificeren bedrijf. 

Een herziening van BRL 6010 Legionellapreventieadvies voor collectieve leidingwaterinstallaties . was nodig in verband met nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie (RvA) en door de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit (DWB) in juli 2011. Onder collectieve leidingwaterinstallaties wordt in deze BRL verstaan de wettelijke aanduidingen voor zowel de collectieve leidingnetten als collectieve watervoorzieningen.

Auteur(s): W.J.H. (Will) Scheffer en ing. E. (Eric) van der Blom,  TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken 

Lees meer in de PDF