Terug naar de kennisbank

Meer afgedankte verlichtingsproducten inzamelen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bedrijven scheiden nog maar 35%

Installateurs en andere professionele gebruikers moeten afgedankte energiezuinige verlichtingsproducten gescheiden inzamelen en voor recycling aanbieden. Toch verdwijnen er jaarlijks nog vele kilos tussen het bouwafval. Stichting LightRec spant zich namens de producenten in om dit verlies aan grondstoffen terug te dringen. Manager Jeroen Bartels geeft zijn visie op aanbestedingen, inzameling, financiering van energiezuinige verlichting en de nieuwe WEEE-richtlijn. 

Het gescheiden inzamelen en recyclen van energiezuinige verlichtingsproducten is geen vrijblijvende zaak. De Europese Unie vaardigde er in 2003 een Richtlijn over uit: de zogenoemde Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Deze richtlijn verplicht iedere lidstaat om elektronisch afval (ewaste) op een verantwoorde en gecontroleerde manier te verwerken. Onder ewaste vallen onder meer lampen die milieubelastende stoffen bevatten (zoals spaarlampen, tllampen en andere gasontladingslampen), armaturen, losse vsas, transformatoren en drivers, maar ook ledlampen. In Nederland resulteerde deze richtlijn in de notitie Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEA). Alle producenten en importeurs van energiezuinige verlichtingsproducten vallen onder deze wetgeving, maar ook professionele eindgebruikers als installateurs.

Auteur(s): M. (Marco) Mulders, freelancer

Lees meer in de PDF