Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Op schepen en platforms

Materiaal kiezen blijft een moeilijke opgave, met name voor leidingsystemen aan boord van schepen en platforms. Er zijn veel directe invloeden vanuit de omgeving en het medium. Wetgeving en de interpretatie hiervan kunnen bepalend zijn. Ook spelen voorkeur en gewenning een rol, net als aan wal. Er valt bovendien veel te kiezen: tussen bijvoorbeeld starre of flexibele leidingen, maar ook tussen verschillende verbindingstechnieken zoals solderen, persen, klemmen, lassen, lijmen of snelkoppelingen (niet besproken in dit artikel). De keuze van een systeem en/of materiaal kan daarnaast afhangen van de ervaring met bepaalde technieken.

Om het materiaal voor de leidingen te bepalen . is uiteraard de toepassing, het medium met . de specifieke eigenschappen als temperatuur,  druk en snelheid en de omgeving met haar . kenmerken belangrijk. Dit is niet anders dan in . gebouwen. Echter, op zee hebben we rekening . te houden met de invloed op de materialen van . zout, trillingen en bewegingen zoals torderen . en buigen van het schip, vooral bij een ruwe . zee. Anders gezegd, leidingen zijn aan boord . ook onderhevig aan natuurkrachten en soms . geweld. In de engineeringfase moet hiermee . rekening worden gehouden. Door zout water . of zilte lucht worden corrosieprocessen ver sneld, ook al is daarin zuurstof de oxidator. Op . schepen bestaan meer leidingsystemen voor . veel meer toepassingen dan je in gebouwen zal . tegenkomen. Verder bepaald de locatie van de . leidingen aan boord mede de materiaalkeuze . maar ook of deze leidingen essentieel of niet . essentieel zijn. Essentieel betekent dat zonder . zon systeem een schip zich niet veilig kan . verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een bal lastsysteem, bedoeld om schepen stabiliteit te . geven. Een luchtleiding voor een scheepshoorn . is ook essentieel. In mist moet immers een akoestisch signaal afgegeven kunnen worden. Materiaalkeuzes voor leidingsystemen Materiaal kiezen blijft een moeilijke opgave, met name voor leidingsystemen aan boord van schepen en platforms. Er zijn veel directe invloeden vanuit de omgeving en het medium. Wetgeving en de interpretatie hiervan kunnen bepalend zijn. Ook spelen voorkeur en gewenning een rol, net als aan wal. Er valt bovendien veel te kiezen: tussen bijvoorbeeld starre of flexibele leidingen, maar ook tussen verschillende verbindingstechnieken zoals solderen, persen, klemmen, lassen, lijmen of snelkoppelingen (niet besproken in dit artikel). De keuze van een systeem en/of materiaal kan daarnaast afhangen van de ervaring met bepaalde technieken.Drinkwater is een niet essentieel systeem. Zonder drinkwater kan een schip zich immers gewoon verplaatsen. De bemanning kan eventueel uit flesje drinken en het zelfs een dag zonder drinkwater doen. Verder zijn de brand-klasse en certificaten van de verschillende certificatiebureaus belangrijk en bepalend voor de keuze van materialen.   

Auteur(s): A. (Arie) van Dommelen, Econosto

Lees meer in de PDF