Terug naar de kennisbank

Markante concepten van circulaire gebouwinstallaties

In 2002 werd de ontwerpfilosofie Cradle to Cradle beschreven door McDonough en Braungart in hun boek: Afval bestaat niet. Het in de praktijk brengen van deze filosofie is uitdagend en levert vaak vragen op in het ontwerp- en bouwproces van een project. Toch wordt duurzaamheid of circulariteit niet altijd gevraagd in een bouwproject. Onze overheid wil dat we in 2050 circulair zijn. Door te kijken naar gerealiseerde projecten is inspiratie te verkrijgen voor beter en innovatief installatieontwerp en -gebruik dat bijdraagt aan het behalen van deze gestelde overheidsdoelstelling. Zo kunnen we meer circulair bouwen in de toekomst.

In 2050 moet Nederland circulair zijn volgens de plannen uit het Rijksbrede programma: Circulaire Economie uit 2016. Hiervoor zijn drie doelstellingen bepaald en benoemd, namelijk: (a) bestaande productieprocessen efficiënter maken, (b) meer gebruik maken van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en beschikbare grondstoffen en (c) het ontwikkelen van nieuwe circulaire productieprocessen. Deze doelstellingen gaan hand in hand met de Europese Green Deal en de Europese klimaat acties om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens de Rijksoverheid is een circulaire economie een economie waarin geen afval bestaat en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Dit gedachtegoed is niet nieuwe en zien we terug in de ontwerpfilosofie Cradle to Cradle van William McDonough en Michael Braungart.

Download het document om het volledige artikel te lezen.

Auteur: R.S. (Ruben) Pelzers, M.Sc – Lid TVVL expertgroep Circulaire Installaties