Terug naar de kennisbank

Management - informatie uit gebouw - beheersystemen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het beheer van grote en complexe technische installaties vergt een enorme inspanning van een facilitaire organisatie. Door gebruik te maken van een GBS en applicatie-integratie kan de organisatie doelmatiger en efficinter werken. In dit artikel wordt een praktijkcase beschreven. Elders in dit Magazine is een artikel opgenomen met een meer theoretische beschouwing over ditzelfde onderwerp (Wortman). 

A . J   . r I De facilitaire dienst van de Jaarbeurs Utrecht heeft ervoor gekozen in ruime mate gebruik te maken van de technische mogelijkheden van het GBS. Voornamelijk is dit gedreven door kostenreductie (direct en indirect) maar zeker ook door een gewenste kwaliteitsverhoging van de dienstver  lening. De diverse functionele wensen zijn door middel van softwarematige koppelingen tussen de verschillende technische systemen aangebracht.

Auteur(s): ir. J.A.J. van der Velden

Lees meer in de PDF