Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Mensen staan voortdurend in contact met de lucht om hen heen. Dit om te ademhalen: een essentiële handeling in ons bestaan. Volwassenen ademen ongeveer 23.000 keer per dag in en uit, maar deze frequentie is aanzienlijk hoger bij baby’s en peuters, die ongeveer 50.000 keer per dag ademen [1]. Deze hogere ademhalingsfrequentie bij jonge kinderen, in combinatie met hun proportioneel grotere ademhalingsvolume ten opzichte van hun lichaamsgewicht, zorgt voor meer interactie met de directe omgeving. De kwaliteit van de lucht waaraan ze worden blootgesteld wordt daardoor nog belangrijker. Dit is onder andere van belang in omgevingen zoals kinderdagverblijven (KDVs), waar baby’s en peuters veelvuldig verblijven [2].

Kinderdagverblijven zijn instellingen voor voorschoolse opvang, en min of meer het eerste integrale programma voor de cognitieve, fysieke en sociale ontwikkeling van jonge kinderen, variërend van baby’s tot kinderen in de basisschoolleeftijd [3]. Jonge kinderen zijn gevoeliger voor de negatieve effecten van verontreinigingen in de lucht vanwege hun nog in ontwikkeling zijnde immuunsysteem, en fysiologische en neurologische systemen [4-6]. Daarom is een goede binnenluchtkwaliteit (IAQ; Indoor Air Quality) in KDVs van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van deze jonge kinderen. Dit uitgangspunt vormde de kern van het promotieonderzoek dat in de afgelopen vier jaar is uitgevoerd. Het doel was te komen tot een beter inzicht en het aanreiken van maatregelen om een gezonde omgeving voor de vroege ontwikkeling van onze jongste generatie te garanderen [7]. Het promotieonderzoek bestond uit vier hoofdonderdelen, aangevuld met een onderzoek van een praktijkoplossing, die is ontwikkeld vanuit de verkregen resultaten.

TVVL Magazine Nr. 3 2024