Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het zogenaamde luchtdicht bouwen krijgt steeds meer aandacht. Er zijn in het verleden door het toenmalige SenterNovem in het kader van het Enovatie programma al veel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. Na circa twee decennia zijn het nu steeds vaker de opdrachtgevende en uitvoerende partijen zelf die om de zogenaamde blower-door-tests vragen om de luchtdoorlatendheid van gebouwen te testen. De 3TU.Bouw heeft financiering toegekend aan het onderzoeksvoorstel Impenetrable Infiltration; een onderzoek naar de stand van zaken van de luchtdoorlatendheid van Nederlandse woningen.

De Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven hebben samen met het bouwbedrijf SelektHuis gewerkt aan de uitvoering van het onderzoek Impenetrable Infiltration. Het onderzoek naar de luchtdoorlatendheid van woningen kent twee onderdelen, namelijk:    uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen op woningen om zo te bepalen tegen welke keuzemogelijkheden luchtdichtheidsmeters en uitvoerende bouwondernemingen aanlopen, die de te meten luchtvolumestroom benvloeden (A);   bestuderen van rapportages van luchtdichtheidsmetingen op woningen uitgevoerd door luchtdichtheidsmeters om zo te bepalen of de maximaal toelaatbare luchtvolumestroom ten gevolge van infiltratie wel of niet wordt overschreden (B).Dit tweede artikel gaat in op onderdeel B. Luchtdichtheidsmetingen vinden plaats door een blowerdoortest uit te voeren, waarbij een gebouw systematisch op onder en/of overdruk wordt gebracht. Door de luchtvolumestroom en de ontwikkeling in luchtdruk te meten wordt vervolgens de mate van luchtdoorlatendheid van een gebouw bepaald. Het project Impenetrable Infiltration heeft als doel een database te ontwikkelen voor luchtdichtheidsrapporten, om daarmee de huidige status en de ontwikkelingen qua luchtdoorlatendheid van gebouwen te analyseren en te kunnen gaan volgen.In 2014 zijn er oproepen aan opdrachtgevende en opdrachtnemende (in het laatste geval met name bouwfysische bureaus) partijen gedaan om luchtdichtheidsmeetrapporten met daarin deze blowerdoortests aan te leveren. Dit leidde tot een verzameling van meer dan 150 rapporten. In deze rapporten wordt de luchtdoorlatendheid bepaald van meer dan 300 woningen. Hoe deze rapporten zijn opgenomen in een database, hoe ze zijn geanalyseerd en wat de bevindingen zijn, wordt uit de doeken gedaan in dit artikel.

Auteur(s): Dr.ir. A.G. (Bram) Entrop, vakgroep Bouw/Infra, Universiteit Twente; dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, Unit Building Physics and Services, Department of the Built Environment, Technische Universiteit Eindhoven; prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen, Unit Building Physics and Services, Department of the Built Environment, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF