Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het zogenaamde luchtdicht bouwen krijgt steeds meer aandacht. Er zijn in het verleden door het toenmalige SenterNovem in kader van het Enovatie programma al veel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. Na circa twee decennia zijn het nu steeds vaker de opdrachtgevende en uitvoerende partijen zelf die om de zogenaamde blower door tests vragen om de luchtdichtheid van gebouwen te testen. De 3TU.Bouw heeft financiering toegekend aan het onderzoeksvoorstel Impenetrable Infiltration: een onderzoek naar de stand van zaken van de luchtdoorlatendheid van Nederlandse woningen. 

De Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven hebben samen met het bouwbedrijf SelektHuis gewerkt aan de uitvoering van het onderzoek Impenetrable Infiltration. Het onderzoek kent twee onderdelen, namelijk: A.   het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen op woningen om zo te bepalen tegen welke keuzemogelijkheden luchtdichtheidsmeters en uitvoerende bouwondernemingen aanlopen om de te meten luchtvolumestroom te benvloeden;B.   het bestuderen van rapportages van luchtdichtheidsmetingen op woningen uitgevoerd door luchtdichtheidsmeters om zo te bepalen wanneer de maximaal toelaatbare luchtvolumestroom ten gevolge van infiltratie wel of niet wordt overschreden.In een volgend artikel zal worden ingegaan op Onderdeel B. In dit artikel wordt ingegaan op Onderdeel A van het onderzoek. De focus ligt op de ontwikkelingen inzake de luchtdichtheid van vrijstaande woningen van n specifieke bouwonderneming. Deze bouwonderneming wil zelf graag weten hoe de luchtdoorlatendheid van haar woningen kan worden gereduceerd. Eerst zal kort worden ingegaan op de regelgeving inzake luchtdoorlatendheid. Vervolgens zal inzicht worden gegeven in hoeverre in het verleden van de bouwonderneming reeds luchtdoorlatendheidsonderzoeken hebben plaatsgevonden en tot welke resultaten dat leidde. Daarna komt een veldstudie aan bod, waarbij in aanbouw zijnde vrijstaande woningen werden getest op hun luchtdoorlatendheid door het uitvoeren van zogenaamde blower door tests. Het artikel eindigt met conclusies en aanbevelingen. 

Auteur(s): Dr.ir. A.G. (Bram) Entrop, universitair docent Duurzaam Bouwen, vakgroep Bouw/Infra, Universiteit Twente en initiator TU Lighthouse onderzoeksproject Impenetrable Infiltration

Lees meer in de PDF