Terug naar de kennisbank

Lokale verschillen in buitenluchtkwaliteit opvangen met slim ontwerp

De luchtkwaliteit kan negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Voorkomende klachten zijn onder andere luchtwegproblemen, maar ook huidirritatie en kanker. Dit maakt goede luchtkwaliteit een belangrijk aspect voor het ontwerpen van een duurzame leefomgeving in een ‘Beyond Smart City’, het hoofdthema van TVVL. Met deze reden is tijdens de studiereis van studievereniging Mollier van Technische Universiteit Eindhoven onderzoek gedaan naar de plaatselijke luchtkwaliteit in Brazilië, in zowel de grote steden Rio de Janeiro en Sao Paulo als in Paraty, een kleinere plaats aan de kust. De resultaten daarvan zijn vergeleken met de situatie in Nederland. 

Onder goede luchtkwaliteit wordt in het algemeen niet- of weinig vervuilde lucht verstaan. Deze vervuiling kan door verschillende oorzaken ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is door verbranding [1]. Luchtvervuiling kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën. De eerste categorie luchtvervuiling is in gasvorm. Deze ontstaat met name door verbranding van fossiele brandstoffen en zorgt voor een groot deel voor de variatie van compositie in de atmosfeer, maar heeft ook effect op de ademhaling. Voorbeelden van verontreinigende gassen zijn zwaveldioxide (SO²), stikstofoxiden (NOx), ozon (O³), koolstofmonoxide
(CO) en vluchtige organische stoffen. De tweede vorm is persistente organische luchtverontreiniging. Dit zijn toxische chemicaliën waar in dit artikel verder geen aandacht wordt geschonken. Ook de derde categorie, zware metalen, komt in dit artikel niet aan bod. Deze metalen komen in de lucht door het vrijkomen van afvalwater of door productiefaciliteiten. In hogere concentraties worden deze gassen toxisch en gevaarlijk. De laatste te benoemen categorie bestaat uit fijnstof en ultrafijnstof. Dit zijn diverse deeltjes met een complexe structuur. De bronnen van fijnstof zijn met name voertuigen, fabrieken, energiecentrales, brand of natuurlijk verwaaide stofdeeltjes.