Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Hoe te handelen?

Het themanummer Levensloopbestendig wonen (TVVL Magazine februari 2012) besteedde aandacht aan de rol van de installatiesector, zoals die van de zorginstallateur, bij het langer thuis laten wonen van ouderen. De oplossingen die de sector kan bieden en de voorname rol die ze kan spelen bij zorg, worden alom erkend door de organisaties op het gebied van installatietechnologie, waaronder OTIB, Uneto-VNI, KIEN en ISSO. Het themanummer accentueerde de randvoorwaarden bij de inzet van technologie in het zorgproces. Dit artikel behandelt specifiek de manier waarop de installateur of installatieadviseur zijn kennis van zorg en installaties in de praktijk kan brengen bij klanten, gebruikmakend van kennis uit diverse documenten en projecten die door voornoemde organisaties zijn gepubliceerd of uitgevoerd.

De levensloopbestendige woning is ondenkbaar zonder zorgdomotica [1]. Met de toenemende vergrijzing van Nederland vormt zorgdomotica een enorme potentile groeimarkt voor de installatie en bouwsector. Ook biedt het een mogelijkheid om het werkveld verder te verbreden. In de gezondheidszorg bestaan diverse groepen zorgvragers. Zij stellen per doelgroep andere gebruikerseisen aan de communicatiemiddelen en zorgdomoticasystemen. Hiervoor zijn telkens verschillende systemen nodig. Dit gaat gepaard met verschillen in infrastructuur en een grote complexiteit van het werk. Met name ouderen hebben vaak meer dan een aandoening of ziekte, en kunnen dus in verschillende groepen tegelijk vallen. Hierdoor is het nog meer van belang dat verschillende profielen op elkaar kunnen aansluiten. Naast de bedrijfskundige aspecten en besturingsconcepten die vanuit het perspectief van de technologie van belang zijn bij zorgdomotica, zijn er technologische en bouwkundige randvoorwaarden ten aanzien van de infrastructuur. Men kan denken aan het positioneren van apparatuur in de woning, aansluitingen voor elektriciteit en dataverkeer, en de wijze waarop installateurs met hun klanten werken [2].

Auteur(s): Dr.ir. Joost van Hoof Eur Ing, Fontys Hogescholen, Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie, Eindhoven; ISSO, Rotterdam; Bestuurslid TVVL, Portefeuillehouder Impuls

Lees meer in de PDF