Terug naar de kennisbank

Lessen van de A73 voor toekomstige tunnelprojecten

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

 

Problemen rond de bouw van de A73 en tunnels in dit wegtracé haalden het landelijk nieuws. De vraag rees zelfs of de tunnels nog wel zouden kunnen functioneren. Dit artikel blikt terug op de problemen rond het wegtracé en trekt hieruit lessen voor toekomstige tunnelprojecten. Ook voor de installatiebranche kan dit leerzaam zijn.
 

A73TUNNELS De berichten over de bouw van de A73 waren in eerste instantie heel positief. In oktober 2006 meldde het toenmalig Ministerie van Verkeer en Waterstaat een financile meevaller van 123 miljoen euro bij de aanbesteding van de A73Zuid. Dit bedrag zou worden besteed aan projecten in de regio, maar oktober 2007 sloeg de berichtgeving om. De toenmalige minster gaf aan onaangenaam verrast te zijn door vertragingen. Dit was enkele maanden voor de beoogde oplevering van de tunnels in dit wegtracé. Het betrof de Roertunnel (2,4 km lang) en de Swalmentunnel (1km lang, waarvan 400 m gesloten deel).In het voorjaar van 2008 heeft het ministerie besloten haar Departementale Audit Dienst (DAD) een ‘audit’ te laten uitvoeren [1]. In de tussentijd was besloten dat de tunnels gedeeltelijk open zouden gaan. Nog niet alle installaties functioneerden en de installaties werden minder aangestuurd. Zo draaiden de ventilatoren steeds op de hoogste stand in plaats van afhankelijk van de omstandigheden in de tunnels.Bijna geheel 2008 was er per tunnelbuis maar één rijstrook voor het verkeer beschikbaar. De tunnels waren veel weekeinden afgesloten voor het verkeer om de diverse deelsystemen te kunnen testen. Daarbovenop waren er geregeld onverwachte afsluitingen. Deze afslui tingen kregen breed aandacht in het nieuws en leidden soms tot de vraag of de tunnels het überhaupt nog gingen doen.
 

Auteur(s): Ir. B.A.M. (Birgitte) Keulen LLB, senior adviseur en financieel directeur Horvat & Partners BV
 

Lees meer in de PDF