Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ontwerprichtlijnen

In Nederland verschijnen steeds meer woontorens. Deze compacte  woonomgeving vormt een verrijking van de skyline, maar zorgt  voor nieuwe uitdagingen in de bouwen installatietechniek. Het  bouwbesluit is van toepassing voor gebouwen lager dan 70 meter  en geeft dus onvoldoende houvast. Met deze achtergrond is eind  2005 het Nationaal convenant hoogbouw ondertekend door onder  andere UNETO/VNI en de TVVL. De afdeling ST van de TVVL  heeft nu samen met UNETO-VNI het initiatief genomen om een  nader onderzoek uit te voeren naar het ontwerpen van leidingwaterinstallaties voor woontorens. Dit artikel geeft een samenvatting  van de bevindingen in het Technische Raad Rapport ST 23 van  de TVVL.

We spreken van hoogbouw bij een gebouwhoogte van meer dan 70 meter. Er zijn verschillende aansprekende voorbeelden van woontorens gerealiseerd in Nederland, zoals het strijkijzer in Den Haag, of Montevideo in Rotterdam. De belangrijkste problematiek van het ontwerpen van leidingwaterinstallaties in woontorens is het hydraulisch ontwerp, het ontwerp van het drukverhogingssysteem. Het hydraulisch ontwerp dient er voor te zorgen dat de gebruiksdruk aan de tappunten niet te laag of te hoog is. Voor reguliere tappunten (normale douche, normale keukenkraan) is een minimale gebruiksdruk van 100 kPa nodig. Luxe comfortvoorzieningen hebben echter vaak hogere druk nodig om goed te functioneren. Vooral in de appartementen op de hoogste verdiepingen van woontorens kom je exclusieve tapwatervoorzieningen tegen. Daarom wordt een minimale gebruiksdruk van 200 kPa ter plekke van de woningaansluiting aanbevolen. Om geluidsoverlast te voorkomen wordt een maximale gebruiksdruk aan het tappunt aangehouden van 300 kPa. Omdat er altijd enig verlies optreedt in het leidingsysteem, wordt een maximale statische druk aan de woningaansluiting van 400 kPa aanbevolen. In tabel 1 is deze vertaling van eisen aan het tappunt naar eisen aan de woning- (of appartement) aansluiting weergegeven. Hiermee liggen de belangrijkste ontwerpuitgangspunten voor het hydraulisch ontwerp vast: minimale gebruiksdruk van 200 kPa, maximale statische druk van 400 kPa bij de woningaansluiting.

Auteur(s): ir. M. van Bruggen

Lees meer in de PDF