Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Normen en richtlijnen

Als onderdeel van het ST-beleidsplan neemt de TVVL-afdeling Sanitaire Technieken deel aan het jaarlijkse CIB-W062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties en is ht platform voor de deelnemers uit verschillende landen om de resultaten van hun onderzoek te presenteren. In november 2010 organiseerde Studor Australia dit symposium in Sydney. De heer F.P. Schmickler van de Fachhochschule uit Mnster verzorgde een voordracht over het aanpassen van een norm voor leidingwaterinstallaties in Duitsland.

Inleiding
Hygiëne van leidingwater is ook in Duitsland een actueel thema. Regelmatig worden de eisen aan dit belangrijkste levensmiddel aangescherpt. In Duitsland regelt de zogenaamde Trinkwasserverordnung de kwaliteit van het leidingwater en stelt eisen aan de parameters. De Trinkwasserverordnung werd van kracht in 1993, aangepast in 2003 en een nieuwe versie is in voorbereiding [1] [2]. Deze nieuwe versie stelt hogere eisen aan de leidingwaterinstallatie; zo moet de waterkwaliteit tot op het laatste tappunt worden gegarandeerd. Deze eisen gelden niet alleen voor woningen met enkele tappunten, maar ook voor uitgestrekte leidingwaterinstallaties in grote gebouwen, zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen, hotels en zwembaden. Nieuw in de Trinkwasserverordnung is de aandacht voor hygiëne in leidingwaterinstallaties: het voorkomen van de groei van ongewenste bacteriën in leidingwater.

Auteur(s): F.P. (Peter-Franz) Schmickler, Fachhochschule MnsterVertaling en bewerking: W.G. (Walter) van der Schee, Wolter & Dros, afdeling Technisch Advies en Ontwikkeling; W.J.H. (Will) Scheffer, voormalig beleidsmedewerker Uneto-VNI

Lees meer in de PDF