Terug naar de kennisbank

Legionellapreventie voor collectieve leidingwaterinstallaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het Pasteurisatiesysteem als alternatieve techniek 

Tijdens het opstellen van de alternatieve fysische desinfectie methoden t.b.v. de BRL, is pasteurisatie lange tijd niet gezien als een alternatieve techniek. Thermisch beheer is namelijk al een standaardvoorwaarde voor een juist beheer van een drinkwaterinstallatie. Pas nadat de methode zodanig in opzet is gewijzigd dat ook het koud water wordt behandeld, is het systeem geaccepteerd als een point of entry alternatieve desinfecteer methode en beschreven in de BRL. Bijkomend voordeel van deze methode is dat de installatie nodig voor het verhitten van het tapwater, ook kan worden gebruikt voor het bereiden van warmtapwater en daardoor het systeem het mogelijk maakt een lagere warmtapwater distributietemperatuur in te stellen. Hierdoor wordt er een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd en neemt de kans op verbranding door te heet tapwater af. Alle installatieonderdelen zijn normaal verkrijgbaar, bekend door het warmtapwater oplaadsysteem en worden daardoor al regelmatig toegepast in de installatiebranche. De huidige toegepaste regeltechniek is uitstekend in staat om het proces te controleren en zo nodig eenvoudige thermische beheersmaatregelen te treffen, indien er sprake is van het niet goed functioneren van het systeem.

Het pasteurisatiesysteem is een zogenaamd Point of entry systeem, waarin al het verder stroomafwaarts te gebruiken warm en koud water eerder minimaal gedurende 300 sec. tot 70 C is verhit. Na deze thermische behandeling wordt het water afgekoeld tot 50 C en het oorspronkelijk aan de installatie geleverde koud water 5 K verhoogd. Deze twee gescheiden warm- en koudwaterleidingen maken het voor de gebruiker mogelijk op het tappunt de gewenste tapwatertemperatuur in te stellen.

Auteur(s): A. Lansbergen

Lees meer in de PDF