Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Steeds vaker toegepast

Legionellabacterin zijn al sinds jaar en dag aanwezig in drinkwater(installaties). Iedereen die betrokken is bij het realiseren van drinkwaterinstallaties is zich hiervan (en de bijbehorende gevaren) bewust en probeert zijn bijdrage te leveren aan legionellaveilige installaties. Maar omdat in veel gebouwen temperaturen heersen waarbij legionellabacterin goed gedijen, is het bestrijden ervan vaak moeilijk. Legionellaveilig ontwerpen, thermisch desinfecteren en spoelen waren lange tijd het devies tegen legionella. Steeds vaker zien we dat fysische technieken ingezet worden voor legionellapreventie.

Legionellabacterin zijn aanwezig in water. Op zich geen probleem. Alleen wanneer de bacterin via damp (aerosolen) door de neus of mond ingeademd worden, zijn deze bacterin gevaarlijk. De bacterie kan daar uitgroeien en een legionellabesmetting veroorzaken. Grof gezegd zijn er twee vormen van legionellabesmetting:.    Legionellagriep. Gedurende twee tot vijf dagen heeft u koorts, hoofdpijn, spierpijn en . hoest u. De ziekte is in deze vorm niet gevaarlijk kan vanzelf weer over gaan;   Veteranenziekte. Dit is de serieuze vorm van legionellabesmetting. De tijd tussen de besmetting en de eerste symptomen ligt tussen de twee tot achttien dagen. Hoofdpijn, spierpijn, longontsteking en koorts boven de 39C zijn de symptomen. Ook komt verwardheid, ernstige vermoeidheid en soms braken en diarree voor. Deze vorm kan de dood tot gevolg hebben, indien niet tijdig de juiste antibiotica wordt toegediend. Mensen met een verlaagde weerstand/afweer hebben meer kans om legionellagriep of veteranenziekte op te lopen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen en zware rokers. Maar ook mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verminderen, kunnen ziek worden.

Auteur(s): J. (John) Dielesen, directeur Dielesen Projects

Lees meer in de PDF