Terug naar de kennisbank

Legionella-uitbraak door een natte koeltoren

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het kan nog steeds in Nederland

Op het nationale congres ‘Legionellapreventie in koeltorens’ van 27 november jl. bleek dat ook acht jaar na de door een koeltoren veroorzaakte legionella-uitbraak in Amsterdam (drie doden en 30 opnames) wederom een dergelijke uitbraak in ons land mogelijk is door een slecht onderhouden natte koeltoren. In november 2014 gebeurde iets soortgelijks nog in de buurt van Lissabon. Er waren elf dodelijke slachtoffers te betreuren en meer dan 300 ziekenhuisopnames, waarvan vele tientallen op de intensive care terechtkwamen.

Er geldt in Nederland een wettelijke verplichting dat de eigenaar/exploitant van een nieuwe koeltoren deze moet aanmelden bij de toezichthouder/handhaver. Voor bestaande koeltorens is er geen meldplicht. Aangezet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Vrom) hebben de gemeenten in de afgelopen jaren gepoogd om zoveel mogelijk natte koeltorens te inventariseren en onder toezicht te stellen. Sommige zijn daar redelijk in geslaagd, andere echter niet. Totaal hebben de gemeenten ongeveer 1.500 koeltoreninstallaties geteld. Insiders, zoals leveranciers van koeltorens, geven aan dat 3.000 tot 5.000 koeltoreninstallaties een waarschijnlijker getal is. Volgens Yvonne Jansen van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) worden nieuw geplaatste koeltorens bij bedrijven over het algemeen keurig gemeld door de eigenaar. Bestaande koeltorens hebben helaas geen meldingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Het achterhalen van deze locaties blijft een lastige klus. Daarnaast zijn er bedrijven die koeltorens verhuren, zo bleek tijdens het congres van 27 november jl.. Koeltorens worden meestal voor langere tijd (meer dan drie maanden) gehuurd en moeten ook worden aangemeld bij het bevoegd gezag. De beheerder van de koeltoren is altijd verplicht om aan de wettelijke regels te voldoen, of hij nu eigenaar is of huurder.

Autheur: Ing. O. (Oscar) Nuijten, ISSO

Lees meer in de PDF