Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Overlegorgaan legionellapreventie bestaat acht jaar

De afgelopen vijftien jaar heeft het Nederlandse beleid op het gebied van legionellapreventie zich in snel tempo ontwikkeld; prioriteiten zijn gesteld en aan verschillende innovaties is ruimte gegeven. Het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL) volgt vanaf 2007 de ontwikkelingen op het gebied van legionellapreventie op de voet. Via de inbreng en uitwisseling van kennis en ervaringen draagt het overlegorgaan bij aan de implementatie van het gevoerde beleid, gericht op minimalisering van het risico op legionellabesmettingen. Dit artikel blikt terug op het inmiddels achtjarig bestaan van het overlegorgaan. Het LOPL constateert dat er veel is gebeurd, maar dat er nog een schone taak ligt. Legionella is de wereld nog niet uit.

Als opvolger van het Communicatieplatform Legionella (CPL) is in april 2007 het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL) opgericht. Het LOPL houdt zich bezig met legionellapreventie in alle arosolvormende (vernevelende) watervoerende installaties, vanaf de bron en voor alle soorten water. Het overlegorgaan functioneert aanvullend op andere instanties of organisaties die zich met bestrijding, opvang of nazorg bij legionella en/of andere infectieziekten bezig houden. Het RIVM rapporteert per jaar gemiddeld 300 Nederlandse slachtoffers van legionella pneumophila (de gevaarlijke variant van de legionellabacterie die zware longontsteking veroorzaakt). De verwachting is dat het aantal slachtoffers in werkelijkheid hoger ligt doordat bij longontstekingen nog lang niet altijd getest wordt op de aanwezigheid van deze bacterie.

Auteur(s): B.L.M. (Brenda) van Rijn, zelfstandig adviseur bij Van Rijn Advies; drs.ir. A.J. (Ton) van Oostwaard, directeur-adviseur BMT Consultants

Lees meer in de PDF