Terug naar de kennisbank

Legionella in thermostatische douchemengkranen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Praktijkonderzoek

Prioritaire instellingen dienen in het bezit te zijn van een beheersplan legionellapreventie. Desondanks worden in de praktijk geregeld te hoge aantallen legionellabacterin aangetroffen in monsters genomen uit thermostatische douchemengkranen. Het is niet bekend of de thermostatische douchemengkraan zelf de oorzaak is van deze overschrijdingen. Daarom is onderzoek uitgevoerd aan douchemengkranen die afkomstig zijn uit de praktijk. De resultaten laten zien dat de douchemengkraan een rol kan spelen bij een overschrijding, maar dat ook andere onderdelen van de leidingwaterinstallatie de oorzaak kunnen zijn.

Legionellapneumonie is een levensbedreigende ziekte die wordt veroorzaakt door legionellabacterin. In veruit de meeste gevallen (> 90%) is specifiek legionella pneumophila de veroorzaker van deze ziekte [4]. legionella (pneumophila) is onder de juiste condities in staat zich te vermeerderen in drinkwaterinstallaties en kan door verspreiding via aerosolen in de longen terecht komen. Daarom heeft de Nederlandse overheid na de grote uitbraak van legionella pneumophila in Bovenkarspel wetgeving opgesteld ten aanzien van kweekbare legionella voor leidingwater en leidingwaterinstallaties. In deze wetgeving zijn strikte regels opgenomen voor prioritaire instellingen. Vanuit de praktijk worden echter geregeld incidenten gemeld waarbij te hoge aantallen legionellabacterin worden aangetroffen in leidingwater bemonsterd van thermostatische douchemengkranen bij sommige instellingen. Om te achterhalen of de douchemengkranen zelf de oorzaak kunnen zijn van de overschrijding is door KWR Watercycle Research Institute in opdracht van ISSO, UnetoVNI en TVVL een inventariserende studie (ST32) uitgevoerd naar legionellabacterin in thermostatische douchemengkranen uit praktijksituaties. Hierbij is getracht een antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag: Dragen thermostatische douchemengkranen bij aan de overschrijding van de toelaatbare legionellaaantallen op tappunten in een leidingwaterinstallatie? Om een beeld te krijgen van overschrijdingen in de praktijk zijn in de periode van september 2012 tot mei 2013 instellingen benaderd waarbij tappunten aanwezig waren met een legionellaverleden; dat wil zeggen dat deze tappunten in twee jaar voorafgaand aan het onderzoek een aantal keer positief waren bevonden voor legionella in de reguliere bemonsteringsprocedures. Op deze wijze zijn tien tappunten bij vijf verschillende instellingen geselecteerd voor het onderzoek.

Auteur(s): Dr. L. (Luc) Hornstra en dr. P. (Paul) van der Wielen, KWR; dr.ir. J. (Joost) van Hoof Eur.Ing. en ing. O.W.W. (Oscar) Nuijten, ISSO; en ing. E. (Eric) van der Blom, Uneto-VNI, namens TVVL Expertgroep ST

Lees meer in de PDF