Terug naar de kennisbank

Legionella-bemonsteringen in de jaren 2011 en 2012

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Sinds 2002 kent ons land een systematische registratie van patintgebonden, potentile bronnen van Legionella-pneumonien. De Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) houdt dit bij vanuit het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland in Haarlem (SLH). De BEL voert sinds 2006 verschillende taken uit voor het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) op het gebied van de legionellabestrijding in Nederland. Doel is om besmettingsbronnen van Legionella-pneumonien te identificeren en elimineren en zo nieuwe ziektegevallen te voorkomen. Verder voert de BEL de bemonstering uit van patintgebonden, potentile bronnen. Welke resultaten heeft dit in de jaren 2011 en 2012 opgeleverd? 

Na de melding van een nieuwe casus van een Legionellapneumonie aan de GGD (door het laboratorium of behandelend arts) neemt deze de Vragenlijst Legionellapneumonie af bij de patint. Aan de hand van de verkregen informatie maakt de GGD . eventueel in samenspraak met de BEL . een inventarisatie van de potentile infectiebronnen. Wanneer de casus binnen de BELbemonsteringscriteria valt, kan de GGD de bemonstering en het microbiologisch onderzoek van de bronnen in Nederland laten uitvoeren door de BEL. De (water)monsters die bij bemonstering verkregen zijn, worden in het SLH verder gekweekt op Legionella. Waar mogelijk worden bovendien de bij bemonstering verkregen stammen genotypisch vergeleken met de legionellaisolaten van patienten, om een mogelijk match te kunnen maken.

Auteur(s): S.M. (Sjoerd) Euser en J.W. (Jeroen) den Boer, Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland; P. (Petra) Brandsema , W.L.M. (Helma) Ruijs, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, BilthovenDit artikel verscheen eerder in Infectieziekten Bulletin

Lees meer in de PDF