Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De leerstoel Installaties aan de TU Delft heeft een lange geschiedenis. De laatste decennia heeft Peter Luscuere de leerstoel in deeltijd bezet en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan de koppeling van Onderzoek, Onderwijs en Ondernemen. Het artikel start met een korte beschrijving van de huidige situatie en vervolgt met de beschrijving van de beoogde nieuwe opzet van het leergebied Climate Design, waarin Bouwfysica (prof.ir. J.J.M. Cauberg en ir. A.C. van der Linden), Installaties (prof.ir. P.G. Luscuere en dr.eng. E.C. Boelman MBA) en Climate Design & Sustainability (ir. A. van Timmeren en dr.ir. A.A.J.F. van den Dobbelsteen)) samengaan.

Peter Luscuere heeft langjarige er varing met internationale industrile bouwprojecten (Philips) evenals onderzoekservaring (TNO) op het gebied van Binnenmilieu, Bouwfysica en Installaties. Inmiddels combineert hij zijn aanstelling als hoogleraar Installaties met het directeurschap van het Installatie Adviesbureau Van Heugten, nu onderdeel van Royal Haskoning, dat actief is in de utiliteitsbouw, industrie en gezondheidszorg. Vanuit deze praktijklink is zijn fascinatie, te komen tot vroegtijdige integratie van Architectonische en Installatietechnische concepten, die enerzijds de Architectonische expressiemogelijkheden maximaal ondersteunen en anderzijds een goed binnenmilieu mogelijk maken binnen acceptabele nancile en energetische grenzen. Een fraai actueel voorbeeld hiervan is het recent gerealiseerde project van Meyer en van Schooten voor de nieuwe hoofdzetel voor de Raad van Bestuur van de ING groep, waarin een tweede huidfaade op zeer vernieuwende wijze wordt gentegreerd binnen het installatieconcept van het gebouw. In het curriculum van bouwkunde is bij enkele Bachelor en Mastervakken in het Architectuur onderwijs en het Bouwtechnologie onderwijs kennis gentegreerd over Klimaat-installaties.  LEERSTOEL INSTALLATIES De leerstoel Installaties bestaat uit wetenschappelijke medewerkers, promovendi, afstudeerders en student assistenten. Met deze groep worden de Installatie-onderdelen in het hoofdprogramma van het bouwkunde curriculum verzorgd en worden afstudeer en promotie onderzoeken ondersteund.

Auteur(s): prof.ir. P. Luscuere , prof.ir. W. Zeiler, prof.ir. J.J.M.Cauberg, ir. A.C. van der Lindenen Dobbelsteen

Lees meer in de PDF