Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voorheen Klimaatregeling

Aan de TU Delft wordt op twee plaatsen onderzoek en onderwijs verzorgd op gebieden van installatietechniek. De ene plek is de leerstoel van Peter Luscuere bij de Faculteit Bouwkunde, die in een ander artikel beschreven wordt in dit themanummer, en de andere is de leerstoel Energy in Built Environment, voorheen  Klimaatregeling, van Dolf van Paassen bij de Faculteit 3mE.  De  leerstoel is een onderdeel van de sectie Energie Technology  van de Faculteit, Maritime and Materials Engineering (3mE) van de TU Delft. 

Het vakgebied werd door de Faculteit 3mE van de TU Delft, dermate belangrijk gevonden dat de situatie na mijn pensionering min of meer wordt voortgezet tot halverwege 2008. Het is van belang dat het vakgebied zichtbaar blijft voor studenten uit de typisch mechanische hoek, zodat ze na hun studie desgewenst hiervoor kunnen kiezen. Immers via colleges en opdrachten komen ze erachter dat het een boeiend vak is. Op deze wijze blijft er een spoor open naar de meer technische aspecten van de klimaatbe heersing. Want n ding is voor mij duidelijk. Na de fase van integreren en conceptueel ontwerpen zal de roep naar gedetailleerde kennis over de werktuigbouwkundige aspecten weer te horen zijn.  In 2008 hopen we dat het tij zal keren en een herstart kan worden gemaakt met de leerstoel Energy in Built Environment.

Auteur(s): prof.dr.ir. A.H.C. van Paassen

Lees meer in de PDF