Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De eisen en verwachtingen die de mens stelt aan zijn gebouwde omgeving zijn de afgelopen decennia gestegen. Zo stelt de mens steeds hogere eisen aan zijn thermische omstandigheden. Ook stelt hij steeds hogere eisen aan zijn gebouwen door zijn toenemende leefstijlflexibiliteit. Tenslotte wordt de problematiek rondom  energie steeds groter. De aspecten thermisch comfort, leefstijlflexibiliteit en energieduurzaamheid moeten daarom de speerpunten vormen van een comfortsysteem dat bestendig is voor de toekomst. Elektriciteit speelt hierbij een sleutelrol, omdat elektriciteit in de toekomst de meest belangrijke energiedrager zal zijn.

Klimaatveranderingen en een ongelijke verdeling van fossiele brandstoffen vormen een serieuze bedreiging voor de hele aarde en mensheid. Duurzame ontwikkelingen met veel potentie zijn onder andere: Zonne-energie, biomassa, windenergie, waterkracht, golfenergie, getijdenenergie, de brandstofcel, geothermie en kernfusie. Duurzame energietechnologien bieden een uitkomst voor deze problemen, deze technologien kennen allemaal elektriciteit als eindproduct.

Auteur(s): ir. E.A. Ansems, ir. M.G.D.M. Cox, prof.ir. W. Zeiler en prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg

Lees meer in de PDF