Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel is een samenvatting van het rapport Onderzoek naar invloed stralingswarmte en spectrale effecten LED-belichting, uitgevoerd in het kader van het energieprogramma Kas als Energiebron van het ministerie van EL&I en Productschap Tuinbouw. Het is n van de onderzoeken in dit programma, waarin wordt gewerkt aan de energiedoelstelling die met de overheid en het bedrijfsleven is vastgesteld in het convenant Schone en Zuinige agrosectoren. Er wordt gewerkt aan verschillende transitiepaden om deze doelstelling te bereiken. Energiezuinige belichting is n van de oplossingsrichtingen.Het onderzoek is uitgevoerd door Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO), TNO en Proeftuin Zwaagdijk. 

LEDbelichting is mondiaal bezig aan een opmars om conventionele lichtbronnen als gloei, halogeen en tllampen te vervangen. Per opgenomen Watt straalt een LEDlamp relatief meer (zichtbaar) licht uit. De meest gebruikte groeilampen in de glastuinbouw zijn SONT (hogedruk gas discharge eitni cfifeesehtnysotoFGolflengte (nm)Figuur 1 Efficintie van fotosynthese (Mc Cree curve 1972)natrium) lampen. In een SONT lamp wordt ongeveer 22% van de energie omgezet in licht, de rest gaat verloren als warmte. In een LEDlamp wordt veel meer energie omgezet in licht. LEDbelichting werd in 2008 gentroduceerd in de tuinbouw, waarbij als uitgangspunt gold de betere energieefficintie en het voorkomen van lichthinder. De gedachte was ook dat er bespaard kon worden door alleen licht toe te dienen met een golflengte waaruit de plant maximale fotosynthese kan behalen.Uitgangspunt was dat de plant de efficintste fotosynthese heeft bij rood licht. In het verleden is veel onderzoek verricht naar belichting en de wijze waarop de plant omgaat met de verschillende lichtkleuren. Planten groeien al miljarden jaren onder het spectrum van de zon en hebben zich hierop gevolueerd. Het is algemeen bekend dat de fotosynthese van een plant plaatsvindt in het golflengtegebied tussen 400 en 700 nm, uitgedrukt in het plantactiespectrum. De fotosynthese komt binnen het plantactiespectrum het best tot stand rond de 640 nm (rood licht), zoals weergegeven in figuur 1.

Auteur(s): Redactie: D. (Dennis) Medema (d.medema@tuinbouw.nl)

Lees meer in de PDF