Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Opmars van de led als functionele verlichting in gebouwen; de halfgeleiderverlichting is niet te stuiten. In de praktijk blijkt de gelijkwaardigheid met conventionele verlichting soms ver te zoeken. Al doen fabrikanten en leveranciers de markt vaak anders geloven. De bestekken zijn bijna altijd nog gebaseerd op conventionele technieken en kennis ontbreekt vaak voor het maken en beoordelen van een goed lichtontwerp. De investeringen zijn hoger en de bijbehorende businesscase is nogal eens voorzien van foutieve informatie, waarop een opdrachtgever zijn uiteindelijke besluiten neemt.

De ontwikkeling gaat snel. Producenten komen uit alle hoeken en zijn vaak zelfs nieuw in deze branche. De wijze waarop leds worden gespecificeerd wijkt af van die van conventionele lichtbronnen. Normen zijn nog in ontwikkeling. Kwaliteitsverschillen zijn zeer groot en vaak niet zichtbaar bij aanschaf. De garanties dekken maar een klein deel van de beloofde levensduur. Door producenten wordt geschermd met hoge lichtopbrengsten en een lange levensduur, maar… Wat heb ik aan een levensduur van 50.000 branduren als de lichtopbrengst halverwege de levensduur gehalveerd is, de lichtkleur na drie jaar is veranderd van helder wit naar blauw en de kleurweergave-index devalueert van een 8 naar een 5? Het antwoord kunt u vast zelf wel geven. En toch, door het niet beschikbaar zijn van specificaties, of door het niet goed lezen of interpreteren daarvan, is dit aan de orde van de dag. Dit artikel biedt de lezer enig houvast door denodige achtergrondinformatie en de verwijzing naar normen. Al blijft het ontwerp zeker voorlopig nog een materie die voorbehouden zou moeten blijven aan de specialist.

Auteur(s): Robert Jan Vos PLDA, Lichtontwerp en -advies

Lees meer in de PDF